בדידות ויחסים בין ילדים בגיל הרך

CASSIDY,J. &  ASHER, R.S. LONELINESS AND PEER RELATIONS IN YOUNG CHILDREN CHILD DEVELOPMENT , 1992, 63, 350-365 תקציר: מחקרים שנערכו לאחרונה מראים שתחושות של בדידות ואי-שביעות רצון חברתית ניתנים להערכה בקרב ילדים בין הכיתות ג'-ו', ושילדים דחויים בדרך כלל הינם בודדים יותר מילדים אחרים. מטרות המחקר: א) לבדוק האם ניתן להעריך בדידות גם בקרב גילאים […]

להיות בודד, לשחק לבד ולפעול לבד

COPLAN, R.J.,  RUBIN, K.H., FOX, N.A., CALKINS, S.D. & STWEART, S.L. (1994).  BEING ALONE, PLAYING ALONE AND ACTING ALONE.  CHILD DEVELOPMENT,   65, PP. 129-137 תקציר במחקר נבדקו שלוש צורות של בדידות אצל ילדים צעירים: נמנעים (צופים וחוסר פעילות), בודד-פסיבי (בודד –משחק קונסטרוקטיבי וחקרני) בודד-אקטיבי ( בודד- משחק פונקציונלי ודרמטי).  48 ילדים בני ארבע חולקו לקבוצות […]

בדידות אצל ילדים צעירים והתקשרות אם-ילד: מחקר אורך

LISA J. BERLIN,  L.J., CASSIDY,J. & BELSKY,J. (1995). LONELINESS IN YOUNG CHILDREN AND INFANT-MOTHER ATTACHMENT –  LONGITUDINAL STUDY MERRILL-PALMER QUARTERLY, 41,1, PP. 91-103. תקציר למרות שחוקרים החלו לאחרונה להבהיר את המרכיבים של בדידות בילדות, רק מעטים התייחסו באופן אמפירי למבשרים ההתפתחותיים של בדידות.  תיאורית הצמידות מספקת נקודת ראות אחת שממנה ניתן להעריך את המבשרים המשפחתיים […]