להיות בודד, לשחק לבד ולפעול לבד

COPLAN, R.J.,  RUBIN, K.H., FOX, N.A., CALKINS, S.D. & STWEART, S.L. (1994).  BEING ALONE, PLAYING ALONE AND ACTING ALONE.  CHILD DEVELOPMENT,   65, PP. 129-137 תקציר במחקר נבדקו שלוש צורות של בדידות אצל ילדים צעירים: נמנעים (צופים וחוסר פעילות), בודד-פסיבי (בודד –משחק קונסטרוקטיבי וחקרני) בודד-אקטיבי ( בודד- משחק פונקציונלי ודרמטי).  48 ילדים בני ארבע חולקו לקבוצות […]