"עם מי הוא שיחק בגן היום?" הקשר גננת – הורים והשפעתו על יחסיו החברתיים של הילד בגן

 הקשר גננת- הורים והשפעתו על היחסים החברתיים של הילד המאמר פורסם ברבעון "הד הגן". חלק ראשון: מבוא: מה שואלים הורים? • המאמר מבוסס על ראיונות שערכתי במהלך השנים עם גננות והורים. על מיילים רבים מאוד שכתבו וכותבים לי גננות, סטודנטיות לגיל הרך והורים רבים, על הדרכות להורים שפנו לקבלת ייעוץ בנושא היחסים החברתיים של ילדיהם […]