"להרוויח קצת להפסיד קצת" – גישת היחסים החברתיים ל- דומיננטיות חברתית אצל פעוטות

On winning some and losing some: A social relations approach to social dominance in toddlers Patricia Hawley & Todd D. Little   merrill-palmer quarterly , 45, 2, pp. 185-213 המאבק הבלתי נמנע המתרחש באינטראקציות חברתיות מוקדמות חושף את הילד לשרשרת בלתי פוסקת של רווחים והפסדים שניתן לסכמם באימרה "אתה מרוויח קצת ומפסיד קצת". אבל מה קורה […]