דו לשוניות אצל ילדים

דו לשוניות

דו לשוניות אצל ילדים – ד"ר אניטה רום בישראל כ-40% מהילדים גדלים עם חשיפה ליותר משפה אחת. זהו מצב שקיים במשפחות שאחד או שני ההורים דוברים שפה שונה מעברית, למשל אצל אלה שגדלו במשפחות דוברות רוסית, אנגלית או צרפתית. כמו כן מצב זה קיים באוכלוסיה הערבית בה הילדים חשופים עד גיל הגן בעיקר לערבית, באוכלוסיה […]

דו לשוניות אצל ילדים

ד"ר אניטה רום וורדה קרייזר M.A., קלינאיות תקשורת  ספטמבר 2020   כ-40% מהילדים בישראל גדלים עם חשיפה לשפה אחת או יותר. זהו מצב שקיים במשפחות שאחד או שני ההורים דוברים שפה שונה מעברית, למשל, ילדים  במשפחות דוברות רוסית, אנגלית או צרפתית.  מצב זה קיים גם באוכלוסיה הערבית בה הילדים חשופים עד גיל הגן בעיקר לערבית, […]