דפוסי חברויות

HOWES, C. (1983).  PATTERNS OF FRIENDSHIP. CHILD DEVELOPMENT, VOL. 54, PP. 1041-1053 תקציר: במחקר זה נבדקו ההבדלים ב-דפוסי חברויות בין 5 קבוצות של ילדים צעירים: קב' תינוקות, 2 קב' של פעוטות, 2 קב' של גילאי גן. חברויות שהוגדרו כ- "העדפה הדדית לפעולת גומלין, מיומנויות במשחק משלים והדדי עם חבר, ורגש חיובי משותף", נצפו בכל הקבוצות: […]