התפתחות היכולת להירמזות חברתית

נבדקה ההתפתחות של הרמזות חברתית ב- 40 תינוקות בגילאים 6-9, 10-13, 14-22 חודשים. הרמזות חברתית הוגדרה כך: "מבט של הילד אל ההורה, ההתנהגות האינסטרומנטלית שלו כלפי הצעצוע והבעות אפקטיביות והתנהגויות אחרות כלפי ההורה".