בדידות אצל ילדים צעירים והתקשרות אם-ילד: מחקר אורך

LISA J. BERLIN,  L.J., CASSIDY,J. & BELSKY,J. (1995). LONELINESS IN YOUNG CHILDREN AND INFANT-MOTHER ATTACHMENT –  LONGITUDINAL STUDY MERRILL-PALMER QUARTERLY, 41,1, PP. 91-103. תקציר למרות שחוקרים החלו לאחרונה להבהיר את המרכיבים של בדידות בילדות, רק מעטים התייחסו באופן אמפירי למבשרים ההתפתחותיים של בדידות.  תיאורית הצמידות מספקת נקודת ראות אחת שממנה ניתן להעריך את המבשרים המשפחתיים […]