חברות בתקופת הילדות

Asher, S.R., Parker, J.G. & Walker, D.L. (1996). In: W.M. Bukowski, A.F. Newcomb & Hartup, W.W. (Esd.), The Company They Keep.Friendship In Childhood And Adolescence. Cambridge University Press, 367-405 תכניות התערבות עם ילדים שחווים בעיות ביחסי עמיתים נבנות בעיקר כדי לשפר את המידה בה ילדים אחרים מקבלים או דוחים אותם. לעומת זאת, הרבה פחות תשומת […]