פנג שואי בחדרי ילדים – עקרונות מנחים

פנג שואי

פנג שואי בחדר הילדים מאת: ד"ר עדה בקר יועצת התפתחותית לגיל הרך; יועצת פנג שואי סידור הבית על פי עקרונות פנג שואי מקבל חשיבות מיוחדת בחדרי ילדים. ילדים מגיבים בעצמה על הגירויים החושיים השונים בסביבתם ולכן המרכיבים המוכנסים לסביבתם הם בעלי משמעות רבה בעיצוב התנהגותם. יתר על כן, איכות החיים שלנו קשורה במידה רבה באיכות […]