על ארבעה בנים דיברו חוקרי הטמפרמנט

טמפרמנט

בהגדה נאמר: "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: אחד חכם. ואחד רשע. ואחד תם. ואחד שאינו יודע לשאול". ארבעה טיפוסים של גישה לחיים. בדומה לתורה, ארבעה דפוסי טמפרמנט (מזג) מצאו החוקרים כשבחנו איך ילדים מבצעים פעולות שונות בחיי היום-יום שלהם. טמפרמנט – למה חשוב לנו לדעת על הטמפרמנט של הילד? כי הבנה של המושג הזה היא […]