יש לך סמארטפון בכיס או שאת סתם שמחה לראות אותי?

ביפ-ביפ, בזזזז… בזזזז… זו הקידמה שקורת לכולנו, ובזמן שאנחנו מנהלים מלחמה אבודה מראש נגד סמארטפון קטן שמנהל את חיינו, אני מצטרפת לצד שלנו האנשים, ונושאת דגל! אני מציעה לכולנו דרכים למזער את הנזקים של המכשיר המצפצף, המזמזם, המכשף, המצמצם, זה שמרחיק את הילדים שלנו מאיתנו ואחד מהשני, וגם אותנו זה מזה… טלפונים ניידים, אמנם קוראים להם […]