ספרים להתפתחות חברתית!

הרצאה של סיגלית אבירם מומחית לספרות ילדים לגיל הרך בזיקה להתפתחות הילד וסביבתו הביתית והחינוכית ספר הוא אחד המרכיבים שמקדמים הן התפתחות קוגניטיבית, הן שפתית והן התפתחות רגשית חברתית. על אף העובדה שהרבה שנים מדברים על ספרים בהקשר שפתי, ובהקשר הזה המושג "ניצני אוריינות" בוודאי מוכר לכם. רוב המחקר שעסק עד כה בספרות ילדים עסק […]

ספרים בעברית בתחום היחסים החברתיים

ספרים

אברהמי-עינת, י. (1989). היא והוא בכיתה. הוצאת ספרים מודן. אוניברסיטה פתוחה (1981). פסיכולוגיה בחינוך: גורמים חברתיים בכיתה הכיתה כקבוצה חברתית. כרך 7-8. הוצאה האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב. אחיטוב, ס. (2002 ). "גננות נחשפות לפדגוגיה של הקשבה", על גננות שעברו שינוי בגישה חינוכית. עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה. אל-יגון, מיכל וברכה, עינת (1996). קידום כשירות חברתית והסתגלות.מדריך […]