שיתוף בפנטזיה במשחק סוציו-דרמטי בגיל הרך

משחק סוציו-דרמטי

Howes, C. (1985), Sharing Fantasy: Social Pretend Play. Child Development, 56, 1253-1258. תקציר: שיתוף בפנטזיה במשחק סוציו-דרמטי בגיל הרך: משחק "כאילו" חברתי נצפה בקרב קבוצות של פעוטות בני 16-33 חודשים. משחק חברתי הופיע לפני משחק "כאילו חברתי" עם מבנה דומה. משחק "כאילו חברתי" גדל עם הגיל. מטרת מחקר זה היתה לבדוק את האינטגרציה של מרכיב […]