חיקוי – מבט חברתי

חיקוי

חיקוי – תקציר המאמר הנוכחי בא להדגיש שלחיקוי תפקיד הרבה יותר רחב בחייהם החברתיים של ילדים. החיקוי קשור לצורך של ילדים להשתייך ולהשתלב בקבוצות שמסביבם. החיקוי מושפע מהמוטיבציה החברתית של הילד ומהלחצים החברתיים המופעלים עליו בקבוצה. עובדה זו מסבירה את המצב שלפיו ילדים מחקים את המודל שלהם לעיתים באופן סלקטיבי ולעיתים באופן מדויק. לכן, אנחנו […]