מרץ ב6, 2016

לעזור מכל הלב

שיתוף פעולה בעולם החי כמוהו גם בין ילדים… ילד שאכפת לו משאר הילדים. ילד שרואה את טובת כל השאר. ילד